طرح پرسش جدید:

پرسش و پاسخ های اخیر در جغرافیا

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
5 پاسخ
پاسخ داده شده 27 فوریه 2020 در جغرافیا توسط گزل سطح یک (9.7k امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
5 پاسخ
پاسخ داده شده 15 فوریه 2020 در جغرافیا توسط negin سطح یک (5.6k امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
4 پاسخ
پاسخ داده شده نوامبر 25, 2019 در جغرافیا توسط Kimiaee سطح یک (9.9k امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
پاسخ داده شده نوامبر 25, 2019 در جغرافیا توسط Kimiaee سطح یک (9.9k امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
پاسخ داده شده نوامبر 24, 2019 در جغرافیا توسط رحیمه سطح یک (11.6k امتیاز)
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
...