0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در ادبیات توسط سطح یک (620 امتیاز)
شعر کامل "شخصی همه شب بر سر بیمار گریست" را میخواهم

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط سطح یک (15.8k امتیاز)
سلام این شعر در گلستان سعدی باب دوم ، اخلاق درویشان هستش .  

پیاده‌ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد و معلومی نداشت. خرامان همی‌رفت و می‌گفت:

 نه به استر بر سوارم نه چه اشتر زیر بارم              نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم

غم موجود و پریشانی معدوم ندارم                    نفسی می‌زنم آسوده و عمری می‌گذارم

اشتر سواری گفتش: ای درویش کجا می‌روی؟! برگرد که به سختی بمیری. نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت.

چون به نخله محمود در رسیدیم توانگر را اجل فرا رسید. درویش به بالینش فراز آمد و گفت: ما به سختی بنمردیم و تو بر بختی بمردی.

شخصی همه شب بر سر بیمار گریست        چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست

ای بسا اسب تیزرو که بماند                        که خر لنگ جان به منزل برد

بس که در خاک تندرستان را                       دفن کردیم و زخم خورده نمرد
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط سطح یک (4.1k امتیاز)

سلام این بیت جزیی از شعر طولانی نیست بلکه حکایت سعدی در مورد اخلاق درویشان است که به صورت زیر می باشد.

پیاده‌ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد و معلومی نداشت.

خرامان همی‌رفت و می‌گفت:

« نه به استر بر سوارم نه چه اشتر زیر بارم

نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم

غم موجود و پریشانی معدوم ندارم

نفسی می‌زنم آسوده و عمری می‌گذارم »

اشتر سواری گفتش: ای درویش کجا می‌روی؟! برگرد که به سختی بمیری. نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت.

چون به نخله محمود در رسیدیم توانگر را اجل فرا رسید. درویش به بالینش فراز آمد و گفت: ما به سختی بنمردیم و تو بر بختی بمردی.

شخصی همه شب بر سر بیمار گریست

چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست

ای بسا اسب تیزرو که بماند

که خر لنگ جان به منزل برد

بس که در خاک تندرستان را

دفن کردیم و زخم خورده نمرد

به ویکی دانا خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده 5 ژان 2020 در ادبیات توسط salar_shams سطح یک (180 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
5 پاسخ
سوال شده 17 ژان 2020 در ادبیات توسط انسیه شاه مرادی سطح یک (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
4 پاسخ
سوال شده دسامبر 15, 2019 در ادبیات توسط sasan.amirabadi سطح یک (860 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 12, 2019 در حقوقی و قضایی توسط kamran.rashedi سطح یک (500 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 7, 2019 در علوم پایه توسط fatima سطح یک (940 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
4 پاسخ
سوال شده نوامبر 30, 2019 در حقوقی و قضایی توسط rasmina.rasan سطح یک (560 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 4, 2019 در بیماری ها توسط علیرضا سطح یک (160 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
5 پاسخ
سوال شده 11 ژان 2020 در رمان توسط سمیه آقا مرادخانی سطح یک (620 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده 11 ژان 2020 در ادبیات توسط vahid.motaneni سطح یک (700 امتیاز)
...